Онлайн продажба на най -добрата цена
Онлайн продажба на най -добрата цена
Panier 0

Правила за ползване

Условия за ползване

Член 1 : Предмет

Тези Условия за ползване или Общи условия за ползване законно уреждат използването на услугите на сайта VENTE-ORDI.COM (наричан по-долу „сайтът“).

Съставяйки договора между компанията GF-TECHNOLOGIES.COM, Потребителя, достъпът до сайта трябва да се предхожда от приемането на тези CGU. Достъпът до тази платформа означава приемане на тези T & Cs.

Член 2 : Отпечатък

Уебсайтът VENTE-ORDI.COM е редактиран от GF-TECHNOLOGIES.COM, регистриран в RCS под номер 514 658 707, чийто главен офис се намира на адрес 33 Le Breuil - 17150 Saint Martial de Mirambeau, Metropolitan France.

Домакинът на сайта VENTE-ORDI.COM е Shopify, разположен на улица Elgin 150, 8-ми етаж в Отава, ON K2P 1L4 - Канада.

Член 3 : Достъп до сайта

Сайтът VENTE-ORDI.COM предоставя безплатен достъп до следните услуги:

  • Продажба на компютърна техника и различни предмети

Сайтът е достъпен безплатно отвсякъде от всеки потребител с достъп до Интернет. Всички разходи, необходими за достъп до услугите (компютърен хардуер, интернет връзка и т.н.), се поемат от потребителя.

Достъпът до услуги, посветени на членовете, се осъществява с помощта на потребителско име и парола.

По поддръжка или други причини достъпът до сайта може да бъде прекъснат или спрян от издателя без предизвестие или обосновка.

Член 4 : Събиране на данни

За създаването на акаунта на Потребителя събирането на информация към момента на регистрация в сайта е необходимо и задължително. В съответствие със закон № 78-17 от 6 януари, отнасящ се до обработката на данни, файлове и свободи, събирането и обработката на лична информация се извършва при спазване на поверителността.

Съгласно Закона за защита на данните от 6 януари 1978 г., членове 39 и 40, Потребителят има право на достъп, коригиране, изтриване и противопоставяне на личните му данни. Упражняването на това право се осъществява от:

Член 5 : Интелектуална собственост

Марките, логото и съдържанието на сайта VENTE-ORDI.COM (графични илюстрации, текстове и др.) Са защитени от Кодекса за интелектуална собственост и авторските права.

Възпроизвеждането и копирането на съдържание от Потребителя изисква предварително разрешение от сайта. В този случай всякаква употреба за търговски или рекламни цели е забранена.

Член 6 : Отговорност

Въпреки че информацията, публикувана на сайта, се счита за достоверна, той си запазва правото да не гарантира надеждността на източниците.

Информацията, публикувана на сайта VENTE-ORDI.COM, е представена само с информационна цел и няма договорна стойност. Въпреки редовни актуализации, сайтът не може да носи отговорност в случай на промени в административните и законовите разпоредби, появяващи се след публикуването. Същото се отнася и за използването и тълкуването на информацията, съобщена на платформата.

Сайтът отказва всякаква отговорност по отношение на възможните вируси, които могат да заразят компютърния хардуер на Потребителя след използването или достъпа до този сайт.

Сайтът не може да носи отговорност в случай на непреодолима сила или непредвидимия и непреодолим факт на трета страна.

Общата гаранция за сигурност и конфиденциалност на данните не е гарантирана от сайта. Сайтът обаче се задължава да приложи възможно най-добре всички методи, за да го направи.

Член 7 : Хипертекстови връзки

Сайтът може да бъде съставен от хипертекстови връзки. Кликвайки върху тях, Потребителят ще излезе от платформата. Последният няма контрол и не може да носи отговорност за съдържанието на уеб страниците, свързани с тези връзки.

Член 8 : Бисквитки

По време на посещения на сайта може да възникне автоматична инсталация на бисквитка върху навигационния софтуер на Потребителя.

Бисквитките съответстват на малки файлове, временно поставени на твърдия диск на компютъра на Потребителя. Тези бисквитки са необходими, за да се осигури достъпност и навигация в сайта. Тези файлове не съдържат лична информация и не могат да бъдат използвани за идентификация на човек.

Информацията, присъстваща в бисквитките, се използва за подобряване на ефективността на сърфиране на сайта VENTE-ORDI.COM.

Преглеждайки сайта, Потребителят приема бисквитки. Те могат да бъдат деактивирани с помощта на настройките в навигационния софтуер.

Член 9 : Публикация от Потребителя

Сайтът SALE-ORDI.COM позволява на членовете да публикуват коментари.

В своите публикации членът е длъжен да спазва правилата на Нетикет, както и действащите норми на закона.

Сайтът има право да упражнява априорно модериране на публикации и може да откаже да ги публикува онлайн, без да е необходимо да предоставя обосновка.

Членът запазва всички свои права на интелектуална собственост. Въпреки това, всяка публикация на сайта предполага делегиране на неизключителното и безплатно право на издателството да представлява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява и разпространява публикацията навсякъде и на всеки носител за времето на действие интелектуална собственост. Това може да стане директно или чрез оторизирана трета страна. Това се отнася по-специално до правото да се използва публикацията в мрежата и в мобилните телефонни мрежи.

За всяка употреба издателят се задължава да споменава името на члена в близост до изданието.

Потребителят носи отговорност за съдържанието, което пуска онлайн. Потребителят се задължава да не публикува съдържание, което може да навреди на интересите на трети страни. Всички съдебни производства, заведени от увредена трета страна срещу сайта, трябва да се поемат от Потребителя.

Изтриването или промяната от сайта на съдържанието на Потребителя може да се извърши по всяко време, по всяка причина и без предизвестие.

Член 11 : Дължина на договора

Този договор е валиден за неопределен срок. Началото на използването на услугите на сайта бележи прилагането на договора по отношение на Потребителя.

Член 12 : Приложимо право и компетентна юрисдикция

Този договор е предмет на френското законодателство. Липсата на приятелско разрешаване на споровете между страните предполага прибягване до компетентните френски съдилища за уреждане на спора.